16 októbra 2008

Boh

Chcem podotknúť, že táto publikácia nie je môj výtvor.

"Takže ty by si sa chcel so mnou rozprávať..." spýtal sa Boh.
"Keď máš čas..." odpovedal som.
Boh sa usmial: "Môj čas je večnosť - čo by si sa chcel spýtať?"
"Čo ťa najviac prekvapuje na ľuďoch?"
Boh odpovedal:
* "To, že ako usilovne premýšľajú o budúcnosti, zabúdajú na prítomnosť a
tak vlastne nežijú ani v súčastnosti a ani v budúcnosti."
* "Že žijú, akoby nemali nikdy umrieť a umierajú akoby nikdy ani nežili."
* "Že sú skoro znudení detstvom a ponáhľajú sa do dospelosti a potom sa
opäť túžia vrátiť do detstva."
* "Že prichádzajú o zdravie pri zhromažďovaní bohatstva a potom
prichádzajú o bohatstvo v túžbe mať znova zdravie."

Boh ma chytil za ruku, chvíľu sme mlčali a potom som sa spýtal:
"Akú radu by si dal svojim deťom do života?"

Boh odpovedal s usmevom:
* "Pochopiť, že nemôžu nikoho donútiť, aby ich niekto miloval, ale môžu
byť takými, aby boli milovaní."
* "Pochopiť, že najcennejšie v živote nie je to, čo majú, ale koho majú."
* "Pochopiť, že nie je nutné ani rozumné sa neustále porovnávať s druhými."
* "Pochopiť, že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto potrebuje
najmenej."
* "Pochopiť, že trvá len pár sekúnd otvoriť hlbokú ranu v duši svojho
blízkeho, a že môže trvať veľa rokov, kým sa táto rana zahojí."
* "Naučiť sa naozaj odpúšťať každý deň."
* "Uvedomiť si, že majú okolo seba ľudí, ktorí ich naozaj milujú, ale
ktorí nevedia dať svoje city najavo."
* "Pochopiť, že peniaze môžu kúpiť všetko, len nie šťastie."
* "Pochopiť, že dvaja ľudia sa môžu pozerať na rovnakú vec a vidieť ju
úplne odlišné."
* "Pochopiť, že nestačí iba, aby im odpustili"